Słownik pojęć

Wellness

Zgodnie z definicją The Global Wellness Institute termin wellness jest nowoczesnym słowem o starożytnych korzeniach. Myśląc o wellness, myślimy o dążeniu do holistycznego zdrowia w podobny sposób jak robiły to starożytne cywilizacje Dalekiego Wschodu w Indiach czy Chinach lub starożytni Grecy czy Rzymianie. 

Od przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku w USA nieprzerwanie ewoluują liczne trendy społeczne zmierzające ku kształtowaniu człowieka zdrowego pod każdym względem. 

The Global Wellness Institute definiuje to zjawisko kulturowe, jakim jest wellness, jako intensywne dążenie do aktywności, wyborów i stylu życia, które prowadzą do holistycznego zdrowia. 

Według tej definicji wellness to „zmierzanie ku dobremu samopoczuciu”. Wellness nigdy bowiem nie jest statycznym stanem – jak szczęście, czy zdrowie, lecz „aktywnym dążeniem”. Wellness wiąże się z zamiarami, wyborami oraz działaniami, których celem jest osiągnięcie stanu holistycznego zdrowia. 

Zgodnie z tą definicją wellness znacznie wykracza poza zdrowie fizyczne, obejmując wiele innych wymiarów – jak zdrowie psychiczne, poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego – które powinny znajdować się w harmonii.

Wellness to więc raczej pewnego rodzaju świadomość, która prowadzi do dobrych wyborów, a dzięki nim do osiągania holistycznego zdrowia.

Podoba Ci się ten wpis? Udostępnij go:

Inne popularne pojęcia

Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata wellness.
Zapisując się akceptujesz regulamin newslettera i naszą politykę prywatności.