Geografia wellness: czas na inwestycje

Nowe źródło informacji dla biznesu wellness Światowy Instytut Wellness (Global Wellness Institute) uruchomił witrynę „Geografia Wellness”. Strona będzie dostarczać solidnych danych dotyczących ekonomii branży w poszczególnych krajach, wykorzystując m.in. dane z dorocznych raportów przygotowywanych przez organizację. Pierwszym państwem reprezentowanym w portalu jest Singapur. AdobeStock Mikroportal gospodarczy Geografia Wellness (Geography of Wellness) poświęcony ekonomii wellness został uruchomiony w […]