Do 2027 roku globalna gospodarka wellness urośnie aż o 52%!

Rynek wellness rośnie po pandemii jak na drożdżach i jest dziś wart już 5,6 biliona dolarów

Światowy Instytut Wellness (Global Wellness Institute) opublikował raport Global Wellness Economy Monitor 2023, w którym przedstawia wyniki ekonomiczne dla całej branży. A te są świetne, bo mimo globalnych zawirowań rynek wellness od trzech lat rośnie co roku o 12%.
raport-rozwoj-branzy-wellness-w-2023-roku

Raport rozwój branży wellness

Opublikowany pod koniec listopada raport Global Wellness Economy Monitor 2023 to kompleksowe, rzetelne i obszerne podsumowanie wyników ekonomicznych osiągniętych przez światową branżę wellness i SPA w 2022 roku. Badanie przeprowadzane przez organizatora od 2008 roku, dostarcza mnóstwa informacji o międzynarodowej kondycji branży i trendach w jej rozwoju. 

Raport opisujący rozwój branży wellness, to 120 wypełnionych danymi stron. Dokument został podzielony na dwanaście rozdziałów odpowiadających niżej wymienionym sektorom biznesowym. Ich liczba zwiększa się z raportu na raport wraz z rozszerzeniem zestawu danych analizowanych przy sporządzaniu kolejnego egzemplarza.

 • Globalna Branża wellness; 
 • Nieruchomości wellness; 
 • Aktywność fizyczna; 
 • Zdrowie psychiczne; 
 • Wellness w miejscu pracy; 
 • Turystyka wellness; 
 • Obiekty SPA; 
 • Źródła geotermalne i mineralne; 
 • Zdrowe odżywianie, dietetyka, suplementacja, utrata wagi; 
 • Dbałość o urodę (kosmetyka) i dobre samopoczucie (masaże, terapie)
 • Medycyna tradycyjna i komplementarna
 • Zdrowie publiczne i medycyna 

Kondycja branży wg Światowego Instytutu Wellness

Jak czytamy we wspomnianym raporcie, wartość jedenastu wyodrębnionych sektorów branży wellness wynosiła w 2022 roku 5.6 biliona dolarów – o ponad bilion więcej niż w pandemicznym roku 2020. Global Wellness Institute podkreśla, że na niemal wszystkich rynkach, przedstawicielom rynku wellness & SPA udało zregenerować się po pandemii COVID-19

Co więcej, 7 z 11 sektorów branży zwiększyło swoją wartość do sumy wyższej od odnotowanej w roku 2019, czyli przed wybuchem pandemii. Prognozy na przyszłość wellness są obiecujące – Światowy Instytut Wellness spodziewa się zwiększenia wartości globalnego rynku wellness do aż 8,47 biliona dolarów w 2027 roku. 

Na hossę w kolejnych latach może liczyć sektor nieruchomości wellness z prognozowanym średnim wzrostem rocznym w wysokości 17,4%; turystyka wellness, której prognozuje się wzrost na poziomie 16,6% oraz baseny i źródła geotermalne, które mogą spodziewać się ok. 14,3% wzrostu. 

 

Jak wygląda kondycja poszczególnych sektorów branży?

Każda z jedenastu sekcji raportu Rozwój branży wellness 2023 przedstawia dane i wyniki dla poszczególnych sektorów branży. Najważniejsze informacje na temat każdej z nisz wellness wymieniliśmy w odpowiadających im sekcjach. 

Rynek nieruchomości wellness rośnie w siłę, szczególnie w USA

Rynek nieruchomości wellness, obejmujący m.in. usługi i produkty związane z realizacją, wykańczaniem, wyposażeniem, wynajmowaniem czy certyfikacją budynków sprzyjających zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia, rośnie w siłę. Największy wzrost, na poziomie 25% wartości sprzed roku, odnotowała ta nisza w Ameryce Północnej. Kontynent Stanów Zjednoczonych i Kanady wyprzedził pod tym kątem zwycięski w ubiegłym obszar Azji i Pacyfiku. 

Interesująco prezentuje się wzrost rynku certyfikacji dla budownictwa wellness – w 2022 roku wydano 2594 certyfikaty Well lub Fitwel przewidziane dla budynków sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Dla zobrazowania, jak dynamicznie rozwija się ten sektor warto dodać, że w 2017 roku wydano zaledwie dwieście certyfikatów. Najwięcej dokumentów od początku zbierania danych wydano w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyła się połowa globalnych certyfikacji

Rynek aktywności fizycznej odrobił straty po pandemii

Rynek aktywności fizycznej, który w 2020 roku mocno podupadł, odrobił straty po pandemii COVID-19 uzyskując w 2022 roku wartość 976.3 miliardów dolarów. To o 229,5 mld więcej, niż w roku 2020 i o ponad sto więcej, niż przed pandemią – co oznacza, że ta gałąź branży wellness powraca do wzrostów. 

Największą wartość niszy przyniosły w 2022 roku niezmiennie firmy z kapitałem z Ameryki Północnej i Europy. Na najlepsze wzrosty według Global Wellness Institute mogą liczyć natomiast sektory fitness, który w 2022 roku odnotował 25% wzrost oraz rekreacja – ze stabilnym, średnim rocznym wzrostem na poziomie 15%.

Zdrowie psychiczne coraz ważniejsze - stabilny wzrost wartości rynku

Rynek produktów i usług sprzyjających utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego na pandemii COVID-19 zdaje się tylko zyskał. Jako jeden z nielicznych sektorów, ten dotyczący zdrowia psychicznego nie odnotował w pandemię strat, a wzrosty, które prezentują się stabilnie od kilku lat. W przypadku globalnego rynku zdrowia psychicznego w 2022 roku jego wartość wyniosła 180,3 mld dolarów

Co ciekawe, sektor rozwoju osobistego, który w trakcie pandemii odnotował spadek, teraz cieszy się podobnym wzrostem, co stabilnie rozwijający się sektor suplementów diety, adaptogenów i ziołolecznictwa. Obie nisze związane z wellness zwiększyły swoją wartość o 14% w stosunku do tej z roku poprzedniego, co oznacza, że zdrowie psychiczne staje się dla ludzi coraz ważniejsze. 

REKLAMA

Firmy inwestują więcej w wellness w miejscu pracy

Rynek związany z nakładami, jakie ponoszą firmy na zapewnienie wellness w miejscu pracy, np. karty sportowe, biurowe siłownie, programy kafeteryjne i inne formy motywowania pracowników, powoli zwiększa swoją wartość. Od kilku – kilkunastoprocentowych strat, jakie odnotował w pandemicznych latach 2019-2022, udało mu się dojść do niewielkich wzrostów.

Warto dodać, że w niektórych krajach wartość tego rynku nadal wykazuje drobną tendencję spadkową. Znalazły się wśród nich m.in. Japonia, Wielka Brytania,  Korea Północna i Holanda, gdzie wartość niszy spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o kilka procent. Obiecująco prezentuje się nadal jednak odsetek osób objętych programami wellness w miejscu pracy. W 2022 utrzymał się na stabilnym poziome 47% w zatrudnionych w Ameryce Północnej i 28% w Europie

Turystyka wellness odrabia straty po pandemii, głównie lokalnie

Nie ulega wątpliwości, że turystyce wellness i obiektom SPA najmocniej dostało się w czasie pandemii. Kilkunasto- i kilkudziesięcioprocentowe straty z lat 2019-2020 odrabiają odnotowywanymi obecnie, dorównującymi im wzrostami. Nadal nie udało się im jednak przekroczyć szacowanych wartości rynkowych sprzed pandemii – w 2019 roku wynosiły globalnie odpowiednio 720 bilionów i 113 bilionów dolarów, a w 2022 roku tylko 650 bilionów i 104 biliony. 

Ciekawie prezentuje się rozkład turystyki wellness, to jest podział odsetkowy na krajowe i międzynarodowe podróże o tym charakterze. W Europie, te drugie stanowią 20% wyjazdów, co oznacza, że branża odrabia straty bazując głównie na klientach lokalnych. Dla poprawy samopoczucia wciąż podróżujemy głównie po kraju – co jest dobrą wiadomością dla właścicieli polskich SPA.

Rynek źródeł geotermalnych i mineralnych powoli wraca do formy

Podobnie duże starty odnotował w czasie pandemii rynek związany ze źródłami geotermalnymi i mineralnymi, który w latach 2019-2020 doświadczył kilkudziesięcioprocentowych spadków we wszystkich regionach świata. Z szacowanej wartości ok. 65,7 bilionów dolarów w 2019 roku, udało mu się wrócić do nieco ponad 2/3 tej sumy – w 2022 roku nisza była warta ok. 46,3 bilionów dolarów.

Krajami zajmującymi podium tego rynku są Chiny, Japonia i Niemcy
. Polska, choć znalazła się na dość dalekim, 13 miejscu rankingu rynku źródeł termalnych, odnotowała stosunkowo małą różnicę pomiędzy spadkiem wartości tego rynku w czasie pandemii (o 33%), a wzrostem w kolejnych latach (o 21%). Podobnie szybko podnosi się kondycja tej niszy w Rosji, USA, Włoszech, Brazylii i Turcji. 

Coraz lepsze prognozy dla zdrowego żywienia i odchudzania

Rynek zdrowego żywienia, dietetyki i suplementacji oraz odchudzania, podobnie jak ten związany ze zdrowiem psychicznym, nie ucierpiał w czasie pandemii. W 2022 roku, jego wartość wyniosła 1079 bilionów dolarów – to jest o 33 biliony więcej niż w roku poprzednim i 168 bilionów więcej niż przed pandemią COVID – 19. 

Eksperci z Global Wellness Institute szacują, że rynek usług i produktów związanych ze zdrowym żywieniem i odchudzaniem będzie odnotowywał stabilne, regularne, choć nie spektakularne wzrosty. Zdecydowanie największą jego część stanowią produkty należące do kategorii zdrowej żywności oznaczanej jako ekologiczna, przeznaczona dla alergików, czy osób o specjalnych potrzebach żywieniowych. 

Rynek usług kosmetycznych nabiera rozpędu

Rynek usług kosmetycznych zaliczanych do branży wellness, podobnie jak rynek SPA, podróży wellness czy źródeł geotermalnych, odnotował znaczne straty w czasie pandemii. Z kilku czy kilkunasto- procentowych spadków w latach 2019-2020, udało się mu dojść do odpowiadających ich wysokości wzrostówGlobalna wartość tej niszy wyniosła w 2022 roku 1088,7 bilionów dolarów.

To odrobinę więcej, niż przed pandemią – a prognozy dla rynku usług kosmetycznych są jeszcze bardziej optymistyczne. Global Wellness Institute przewiduje jego stabilny, kilkuprocentowy wzrost w następnych latach. Oznacza to, że w usługi kosmetyczne nadal warto inwestować! 

REKLAMA

Rynek medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej

W branży wellness wyróżniamy także niszę produktów i usług związanych z naturalnym i niekonwencjonalnym leczeniem, która obejmuje m.in. suplementy diety, adaptogeny oraz wyroby lecznicze i lekopodobne na bazie naturalnych składników. Wartość tego rynku w 2022 roku wyniosła globalnie 518,6 bilionów dolarów, czyli prawie 1/3 więcej niż przed pandemią COVID-19. 

Nie powinno dziwić, że największy wkład w ten rynek pozostaje niezmiennie w rękach firm o kapitale z rejonu Azji i Pacyfiku – zarówno w zakresie usług związanych z medycyną naturalną (np. masaży, akupunktury itp.), jak i produktów (np. suplementów diety i produktów leczniczych). Według ekspertów Globalnego Instytutu Wellness, nisza ta będzie cieszyła się bardzo stabilnymi wzrostami. 

Zdrowie publiczne i medycyna personalizowana

Oczywiście, wraz z pandemią COVID-19, rynek związany ze zdrowiem publicznym, w tym np. pracą placówek ochrony zdrowia, aptek i laboratoriów leków i szczepionek, rozwinął się bardzo dynamicznie. Jego wartość w 2022 roku wzrosła do 610.9 bilionów dolarów – co oznacza, że wyniosła o 10 bilionów więcej, niż rok wcześniej oraz niemal dwa razy więcej, niż przed pandemią

Rynek rozpędził się dzięki pandemii i jak podkreślają eksperci z Global Wellness Institute, będzie nadal się rozwijał – choć już nie tak spektakularnie, jak po ataku koronawirusa z Wuhan, a znacznie bardziej przewidywalnie i spokojnie. 

Podoba Ci się ten wpis? Udostępnij go:

Przeczytaj też

Copyright (c) Well24.info

Portal informacyjny branży wellness & spa w Polsce, którego wydawcą jest: Europejska Fundacja Spa

Najczęściej czytane

REKLAMA

Newsletter

Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata wellness.
Zapisując się akceptujesz regulamin newslettera i naszą politykę prywatności.