Raport Rynek Hotelowych Spa 2013

Już drugi rok z rzędu Europejska Fundacja SPA przy współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przeprowadziła badania rynku hoteli SPA w Polsce. Celem zainicjowanych badań było uzyskanie aktualnego obrazu rodzimej hotelowej branży SPA, analiza bieżących trendów rozwojowych oraz wyznaczenie standardów benchmarkingu dla tej gałęzi hotelarstwa.

Czytaj więcej...

Rynek Hotelowy Spa 2013

HOTELOWA BRANŻA SPA ODPORNA NA KRYZYS?

Już drugi rok z rzędu Europejska Fundacja SPA przy współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przeprowadziła badania rynku hoteli SPA w Polsce. Celem zainicjowanych badań było uzyskanie aktualnego obrazu rodzimej hotelowej branży SPA, analiza bieżących trendów rozwojowych oraz wyznaczenie standardów benchmarkingu dla tej gałęzi hotelarstwa. Badania przeprowadzane są metodą ankietową wśród hoteli SPA z terenu całego kraju.

Pobierz prezentację>>

Najwięcej obiektów biorących udział w ankiecie pochodziło z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i pomorskiego. Połowa z nich to hotele miejskie a druga połowa to hotele zlokalizowane poza miastem.

Z ankiety wynika, że liczba hotelowych obiektów SPA na przestrzeni minionych 8 lat wzrosła w naszym kraju aż czterokrotnie. Blisko połowa hoteli uczestniczących w ankiecie powstała lub rozpoczęła działalność w branży SPA w latach 2006-2010 a prawie co trzeci powstał lub uruchomił dział SPA w okresie minionych 3 lat.

Jeśli chodzi o wielkość hotelowej strefy SPA mierzoną liczbą dostępnych gabinetów zabiegowych to możemy mówić o dużej różnorodności.  Największą grupę (38%) stanowią obiekty posiadające od 5 do 10 gabinetów. Prawie tyle samo (36%) ma ich co najmniej 11. W grupie największych obiektów, dysponujących powyżej 20 gabinetami znalazło się 8% hoteli. Pokaźną grupę (25%) stanowią jednak obiekty kameralne, dysponujące mniej niż 5 gabinetami. Średnia dla wszystkich hoteli to 10,6 gabinetów zabiegowych.

Średnia wielkość powierzchni hotelowego SPA to 943 m², z czego nieco mniej niż połowa (451 m²) przypada na część „suchą” (gabinetową) a nieco więcej niż połowa (492 m²) na część „mokrą” (basen, sauny, łaźnie, jaccuzzi). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że co trzeci ankietowany obiekt nie posiada basenu a co 10 deklaruje brak strefy „mokrej”. W co 5 obiekcie nie znajdziemy wypoczywalni lub strefy relaksu a  w co 4 przebieralni.

Personel hotelowych działów SPA zatrudniany jest najczęściej na pełen etat – umowy takie posiada 64% zatrudnionych. Co trzeci zatrudniony pracuje na podstawie kontraktu lub zlecenia. Średnie zatrudnienie w obiekcie wynosi 15 osób. Odnosząc to do ilości gabinetów zabiegowych otrzymujemy wskaźnik 1,4 zatrudnionego na jeden gabinet zabiegowy. Liczba ta ujawnia spory niewykorzystany potencjał. Do pełnego obłożenia jednego gabinetu zabiegowego niezbędne są bowiem 2 etaty ( przy SPA czynnym 7 dni w tygodniu po 11 godzin dziennie). Należy też uwzględnić fakt, że nie cały personel to personel zabiegowy (menedżer, recepcja, ratownik).

Bardzo ciekawie przedstawiają się odpowiedzi dotyczące przychodów uzyskanych w roku 2012. W przypadku aż 60% ankietowanych obiektów wartość przychodów z tytułu świadczonych usług SPA wzrosła względem roku poprzedniego, prawie co trzeci obiekt utrzymał ten sam poziom a jedynie co dziesiąty przyznaje się do spadku przychodów. Nasze branża SPA ma się więc dobrze i o żadnym kryzysie nie może być mowy!

 

Anna Koreńczuk

Członek Europejskiej Fundacji SPA
Wykładowca Wyższej Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

 STUDIO SPA TV  

Polska marka wellness & spa. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia.

W czasie III Europejskiego Kongresu Spa 2017 odbyła się dyskusja na temat polskiego rynku usług i spa, którą poprowadził naczelny miesięcznika Hotelarz - Rafał Szubstarki. O przyszłosci polskiej branży rozmawiał z dr Bartłomiejem Walasem, wiceprezesem POT, dr Janem Golbą, prezesem Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Adamem Hokiem, prezesem Fudnacji Polskie Centrum Spa Kołobrzeg. 

Obejrzyj video

Zapisz się na newsletter

Newsletter: